W Czechach masz prawo do odliczenia podatkowego, jeśli przekazujesz darowizny w wysokości ponad 1000 Kc, a odbiorca znajduje się na liście osób określonych w ustawie. Są to głównie: gminy, miasta i regiony, organizatorzy zbiórek publicznych, szkoły, schroniska lub organizacje ochrony zdrowia.

Maksymalna kwota, którą możesz odliczyć od podstawy opodatkowania wynosi 15% tej podstawy. Każdej darowiźnie musi towarzyszyć potwierdzenie określające jej cel oraz wysokość. Darowanie narządów i szpiku kostnego również jest uważane za szczególną formę dawstwa. W takim przypadku dawcy przysługuje możliwość odliczenia kwoty do wysokości 20 000 Kc jednocześnie spełniając warunek górnej granicy jaką jest wspomniane wcześniej 15%.

ZOBACZ TAKŻE:

Ulga na bezrobotnego małżonka

W Republice Czeskiej może odliczyć od podatku ulgę na niepracującą żonę lub męża lub małżonka który ma niskie dochody, a ...
Czytaj Dalej...

Ulga za darowizny

W Czechach masz prawo do odliczenia podatkowego, jeśli przekazujesz darowizny w wysokości ponad 1000 Kc, a odbiorca znajduje się na ...
Czytaj Dalej...

Ulga za opłacanie przedszkola

Jedno z pracujących w Czechach rodziców może odliczyć opłatę za przedszkole, maksymalnie w kwocie 13 350 Kc za każde dziecko ...
Czytaj Dalej...

Ulga za oddanie krwi

Dawcy krwi, osocza lub innych składników krwi mają prawo do odliczenia podatku w wysokości 3000 Kc za pobór. Warunkiem jest, ...
Czytaj Dalej...

Ulga na kredyt hipoteczny

Jeśli spłacasz kredyt hipoteczny lub pożyczkę w Czechach, możesz odliczyć zapłacone odsetki od podstawy opodatkowania do maksymalnej kwoty 300 000 ...
Czytaj Dalej...

Ulga na dziecko

Na czym polega ulga na dziecko w Czechach? Masz prawo do ulgi podatkowej na każde dziecko pozostające na Twoim utrzymaniu ...
Czytaj Dalej...