Na czym polega ulga na dziecko w Czechach?

Masz prawo do ulgi podatkowej na każde dziecko pozostające na Twoim utrzymaniu lub mieszkające z Tobą w tym samy gospodarstwie domowym. Przez dziecko na utrzymaniu, należy rozumieć: dziecko własne, przysposobione lub nad którym sprawujesz opiekę zastępczą lub dziecko poprzedniego małżonka/małżonki. Ulgę można zastosować nie tylko na dzieci do 18 roku życia, ale także dla studiujących dzieci do 26 roku życia. W przypadku stacjonarnych studiów doktoranckich granica wieku przesunięta jest do 28 lat.

Ile można odliczyć?

Wysokość ulgi różni się w zależności od liczny dzieci pozostających na Twoim utrzymaniu. Przedstawia się to następująco:

  • na pierwsze dziecko 15 204 Kc
  • na drugie dziecko 19 404 Kc
  • na trzecie i kolejne 24 204 Kc

WAŻNE! Jeśli dziecko posiada stopień niepełnosprawności, zasiłek jest podwójny!

Przy tym pytaniu należy dodać, że otrzymasz zwrot tylko za miesiące, w których dziecko było pod Twoją opieką. Jeśli na przykład Twoje dziecko urodziło się w czerwcu, otrzymasz pieniądze za miesiące od czerwca do grudnia.

Ulga na dziecko w Polsce i w Czechach.

Przykład: ojciec dziecka pracuje w Czechach, a matka w Polsce – oboje rodziców może skorzystać z ulgi w danym kraju, tzn. matka w Polsce, a ojciec w Czechach. Oboje z rodziców nie mogą odliczyć ulgi na to samo dziecko w jednym kraju. Do rozliczenia ulgi na dziecko w Czechach należy również dołożyć pisemne oświadczenie jednego z rodziców, o tym, że nie będzie ubiegać się o ulgę jako drugi z opiekunów.

Ulga na dziecko w Czechach jest wypłacana maksymalnie do kwoty 60 300 Kc i tylko wtedy jeśli Twój dochód przekroczy minimum 80 100 Kc

ZOBACZ TAKŻE:

Ulga na bezrobotnego małżonka

W Republice Czeskiej może odliczyć od podatku ulgę na niepracującą żonę lub męża lub małżonka który ma niskie dochody, a ...
Czytaj Dalej...

Ulga za darowizny

W Czechach masz prawo do odliczenia podatkowego, jeśli przekazujesz darowizny w wysokości ponad 1000 Kc, a odbiorca znajduje się na ...
Czytaj Dalej...

Ulga za opłacanie przedszkola

Jedno z pracujących w Czechach rodziców może odliczyć opłatę za przedszkole, maksymalnie w kwocie 13 350 Kc za każde dziecko ...
Czytaj Dalej...

Ulga za oddanie krwi

Dawcy krwi, osocza lub innych składników krwi mają prawo do odliczenia podatku w wysokości 3000 Kc za pobór. Warunkiem jest, ...
Czytaj Dalej...

Ulga na kredyt hipoteczny

Jeśli spłacasz kredyt hipoteczny lub pożyczkę w Czechach, możesz odliczyć zapłacone odsetki od podstawy opodatkowania do maksymalnej kwoty 300 000 ...
Czytaj Dalej...

Ulga na dziecko

Na czym polega ulga na dziecko w Czechach? Masz prawo do ulgi podatkowej na każde dziecko pozostające na Twoim utrzymaniu ...
Czytaj Dalej...