W Republice Czeskiej może odliczyć od podatku ulgę na niepracującą żonę lub męża lub małżonka który ma niskie dochody, a dokładnie jego dochód w ubiegłym roku nie przekroczył 68 000 Kc. Limit ten obejmuje wszystkie dochody z pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, najmu, macierzyńskie, chorobowe, rentowe i emerytalne oraz zasiłek dla bezrobotnych. Do limitu jednak nie wlicza się: rodičovský příspěvek, alimenty itp.

Warunek zastosowania ulgi polega na tym, że oboje małżonkowie muszą mieszkać w tym samym gospodarstwie domowym. Jeśli małżonek jest niepełnosprawny ulga jest podwójna. Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie małżonka potwierdzające, że jego dochód nie przekroczył limitu 68 000 Kc.

ZOBACZ TAKŻE:

Ulga na bezrobotnego małżonka

W Republice Czeskiej może odliczyć od podatku ulgę na niepracującą żonę lub męża lub małżonka który ma niskie dochody, a ...
Czytaj Dalej...

Ulga za darowizny

W Czechach masz prawo do odliczenia podatkowego, jeśli przekazujesz darowizny w wysokości ponad 1000 Kc, a odbiorca znajduje się na ...
Czytaj Dalej...

Ulga za opłacanie przedszkola

Jedno z pracujących w Czechach rodziców może odliczyć opłatę za przedszkole, maksymalnie w kwocie 13 350 Kc za każde dziecko ...
Czytaj Dalej...

Ulga za oddanie krwi

Dawcy krwi, osocza lub innych składników krwi mają prawo do odliczenia podatku w wysokości 3000 Kc za pobór. Warunkiem jest, ...
Czytaj Dalej...

Ulga na kredyt hipoteczny

Jeśli spłacasz kredyt hipoteczny lub pożyczkę w Czechach, możesz odliczyć zapłacone odsetki od podstawy opodatkowania do maksymalnej kwoty 300 000 ...
Czytaj Dalej...

Ulga na dziecko

Na czym polega ulga na dziecko w Czechach? Masz prawo do ulgi podatkowej na każde dziecko pozostające na Twoim utrzymaniu ...
Czytaj Dalej...